Služby

Poradenství

Poradenství v oboru instrumentální analytické chemie. Výběr vhodné analytické metody pro plynovou chromatografii (GC, GCMS) a kapalinovou chromatografii (HPLC, UHPLC). Akreditace metody, standardní operační postup.

Školení / Workshop

Individuální i skupinové školení operátorů pro práci v chemické analytické laboratoři. Teoretické základy, správná laboratorní praxe, příprava vzorků, příprava standardů, obsluha instrumentace, vývoj instrumentální metody, praktické ukázky.

Exkurze

Možnost exkurze do funkční laboratoře pro vzdělávací i zájmové instituce. Přehled, význam a vysvětlení problematiky chemických analýz a postupů v laboratořích.

Výzkum a vývoj

Zpracování výzkumné nebo vývojové práce na konkrétní zadání dle požadavků zadavatele, řešení konkrétních problémů kontroly kvality a návrhů řešení analýzy a vyhodnocení výsledků..