Analytická laboratoř

Zakázkové chemické analýzy

Poradenství a optimalizace analytických postupů

Školení laboratorních pracovníků


Vysoká kvalita

Zkušební laboratoř dodržuje standardy podle ČSN EN ISO 17025:2017.

Flexibilní nabídka

Laboratoř poskytuje konzultace z oblasti měření v analytické chemii, výběru optimální metody a přístrojového vybavení.

Individuální přístup

Rozsah služeb lze přizpůsobit pro potřebu poptávky a její rozsah škálovat dle navazujících požadavků .

Chemické analýzy

Laboratoř provádí zakázkové rozbory průmyslových a výrobních vzorků, kontrolu surovin, rozbor nečistot, pracovního prostředí. Možnost měření pevných, kapalných a plynných vzorků. Zakázkové výzkumné studie nebo návrhy postupu měření s využitím analytických instrumentálních metod.

Poradenství

Nabízíme konzultace z oblasti analytické chemie: volba vhodné měřící metody, výběr přístrojového vybavení, správné laboratorní praxe, validace analytické metody, školení nových i stálých pracovníků analytických laboratoří.

A

A

B

B

C

C